deutsch english nederlands magyar
Willkommen im Hüttendorf Schladming

Ŕltalŕnos üzleti/szerzödčsi feltčlek

A következo" szerzo"dési- és üzleti feltételek képezik a foglalás napján érvényes katalógus adatai és leírásai mellett a szerzo"dés alapjait. Mivel Ön ezeket a feltételeket bejelentkezésével elismeri, kérjük Önt, hogy figyelmesen olvassa el ezeket.

1. Szerzo"déskötés/foglalás
Bejelentkezése egy kötelezo" ajánlat egy szerzo"dés megkötésére, beleértve szerzo"dési és üzleti feltételeinket, melyeket ezzel elismer. A szerzo"dés számunkra kötelezo" lesz, ha bejelentkezését írásban visszaigazoljuk. Ez rendszerint azonnal megtörténik, kivéve ha ehhez szerzo"dési partnereinkto"l még információra van szükségünk.

2. Szolgáltatások
Szolgáltatásainknál a prospektus adatai és a bejelentkezés visszaigazolásának tartalma mérvadóak. A prospektusban levo" képek csak tájékoztató jelleggel szolgálnak, a berendezést a tulajdonos egyéni ízlése szerint változtathatja. Valamennyi "távolságok " alatt feltüntetett adat megközelíto"leges adatként értendo" és csak egy hozzáveto"leges benyomás közvetítésére szolgál az objektumot körülvevo" területro"l. Különösen fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az általunk bérbeadott épületek többsége a szabad természetben található; itt elöfordulhatnak pókok, hangyák, szúnyogok, legyek, fülbemászok és egerek is, ezért ezek nem jelentenek hiányosságot. Helyi vagy házi szórólapok adataiért, valamint helyi adottságokért, melyek az üdülo"objektumot nem érintik, nem tartoznak a szerzo"dés tartalmához, nem vállalunk felelo"sséget. Elo"fordulhat, hogy az ismertetett intézmények, mint pl. sportiskolák, éttermek, stb. az elo"- és utószezonban zárva vannak. A viszonteladó irodák a velünk történo" szerzo"déskötésnél csak közvetíto"ként mu"ködnek. Ezek ígéretei vagy kiegészíto" megállapodásai csak írásos igazolásunk által lesznek kötelezo"ek. Mi meg egy nagy értéket a helyét a helyét a kunyhók mi kiadó. Számunkra fontos, hogy a legtöbb tárgy található a nagy szabadban. Ezért, pókok, hangyák, szúnyogok, legyek, fülbemászók és egerekben is megjelenhet, és nem minősülnek hibának.

3. Fizetés
3.1 Az elo"leg és a fennmaradó összeg fizetése
A foglalás visszaigazolásával vagy a számla kézhezvételekor, elo"leg utalása, mely az ár 20 százaléka plusz a € 25 foglalási díj azonnal esedékes. A fennmaradó összeg 4-6 héttel a bérlet kezdete elo"tt kézen-közön a bizonylatok, iratok/voucher megküldése ellenében esedékes. A megküldött iratokkal együtt kézhez kapja voucherét a kulcs átadójának telefonszámával, címével és további hasznos információval. Amennyiben a foglalási ár a szerzo"désben megállapodott bérleti ido" kezdetéig nem kerül teljességében befizetésre, úgy a szerzo"dést felbontjuk. Kártérítésként ezen feltételek 8. pontja szerint megfelelo" visszalépési díjakat követeljük. Kérem a 8-as pontot szíveskedjenek megnézni. (Visszalépés sztornódíjjal)

3.2 Módosítási díj
A megrendelések megváltoztatásának esetében € 25,- módosítási díjat számítunk fel. Egy másik objektum lefoglalása a foglalás elo"tti 90. naptól csak sztornóval és új foglalással lehetséges (lásd díjak, 8-as pont). Egy kisebb/olcsóbb személykategóriára való csökkentés a foglalás elo"tti 90. naptól már nem lehetséges FIGYELEM! Dátum változások csak lehetségesek 90 nappal az érkezés elott lemondással és új foglalás csak.

3.3 Helyszínen fizetendo" költségek
Az egyes objektumoknál a "rezsi" pontnál feltüntetett díjakat nem tartalmazza az ár és ezeket helyben közvetlenül a turistaház tulajdonosánál kell kifizetni. Különleges akcióknál a rezsit teljes egészében meg kell fizetni.

3.4 Kaució
Az objektum átvételekor kauciót kérhet a kulcs átadója, mely a rezsi stb. elszámolására felhasználandó. Az ifjúsági csoportok, vagy rövid utak a kaució magasabb lehet. Ön vállalja, kötelezi magát arra, hogy a bérleményt és az abban található leltári tárgyakat kíméletesen és gondosan kezeli. Köteles az esetleges ön által okozott károkat azonnal jelenteni. Felelo"s a kíséro"személyekért, kiskorúakért is. A kauciót a bérlemény szabályszeru" átadása és a rezsi felszámítása után visszakapja.
3.5 Rövidbérletfelár
A 7 napnál rövidebb ido"tartamú foglalásoknál rövidbérletfelárat számítunk fel, mely az ár 20%-ának felel meg.

4. A bérelt objektum elfoglalása
A lakóegységeket legfeljebb csak a katalógusban megadott számú személynek szabad elfoglalnia, kivétel ha írásos engedély van ennél több személyre szóló foglalásra. Gyerekek is egy személynek számítanak. A megadott létszám fölötti személyeket elutasíthatjuk. Bármiféle elutasítás által létrejött károkat vagy hátrányokat kivétel nélkül a vevo"nek kell viselnie. Amennyiben írásban nem igazoljuk vissza a katalógusban megadottnál több személyre szóló foglalást, úgy rendszerint számolni kell azzal, hogy nincs rendelkezésre álló további alvóalkalmatosság és megfelelo" lakásfelszerelés.

5. Érkezés és elutazás
A bérleményt rendszerint az érkezés napján 15 órától veheti át. Amennyiben a helyi közlekedési eszközöket ill. liftlétesítményeket kell használnia az odautazáshoz, igazodnia kell azoknak üzelmeltetési idejéhez. A hiánytalan objektum teljes vagy részleges fel-nem-használása esetén a fizetett ár visszatérítése vagy részleges visszatérítése nem lehetséges. A bérleményt minden körülmények között tisztára seperve kell elhagyni. A bérleményt rendszerint az elutazás napján 9 óráig kell elhagyni.

6. Háziállatok
Háziállatok nem alapveto"en engedélyezettek - erro"l az objektum ismerteto"je ad felvilágosítást. A háziállatokat a foglalási adatlapon fel kell tüntetni.

7. Szolgáltatás- és árváltozás
A prospektusokban levo" adatok a szervezo" számára kötelezo" ereju"ek, kivéve: lásd 2-es pont. Tévedések, valamint súlyos számítási hibák helyesbítése minden esetben fenntartva. Természetesen informáljuk ezekro"l a foglalás elo"tt. Egyes szolgáltatások a szerzo"dés tartalmától való eltérései, melyek a szerzo"dés megkötése után és rajtunk kívülálló okokból következnek be, megengedettek, ha az eltérések csekélyek és a megrendelo" számára elviselheto"ek.

Amennyiben a lefoglalt bérlemény elore nem látható körülmények miatt nem bocsátható rendelkezésre, visszaléphetünk a szerzodéstol és törli a foglalást. Törekszünk, természetesen igyekszünk ekkor egy másik alkalmas objektumot felkínálni, mi azonban nem kötelesek.

8. Visszalépés sztornódíjjal
A bérlet kezdete elo"tt bármikor visszaléphet a szerzo"désto"l egy írásos nyilatkozattal és a sztornódíj megfizetésével.
Mivel a hüttéknél és a házaknál szinte lehetetlen rövid ido"n belül bérlo"t találni, így kérjük megértésüket a magasabb sztornódíjjakért.
Követelésünk visszalépés esetén:
a foglalás visszaigazolásától számítva, az út megkezdete elo"tt, 91 napig 20%
90-to"l 56 napig a bérlet kezdete elo"tt 50%,
55 naptól a bérlet kezdete elo"tt 100%
és plusz a foglalási díj.
Lemondónyilatkozatok, a foglalás áttétele más ido"pontra és a foglalás változtatásai csak attól a naptól érvényesek, amelyen ezeket írásban megkaptuk, az adott munkanapon munkaido"ben.

8.1 No-show
No-showról akkor van szó, ha a vevo" az utazást nem a megegyezés szerinti ido"pontban kezdi meg. Ebben az esetben elveszít minden igényt szolgáltatásra vagy a bérleti díjnak vagy annak egy részének visszatérítésére.

9. Visszalépési biztosítások
Kérem, vegye figyelembe, hogy szolgáltatásaink biztosítást nem tartalmaznak. Ajánljuk, hogy kössön a foglalással együtt egy visszalépési biztosítást. Szívesen segítségére vagyunk ebben.

10. Teljesítést érinto" zavarok
Elmaradt vagy hiányos szolgáltatás esetében szavatossági igénye van. Azonban egyetértését nyilvánítja ki ahhoz, hogy mi a változtatásra vagy árcsökkentésre irányuló igénye helyett méltányos határido" alatt hiánytalan szolgáltatást nyújtunk, vagy a hiányos szolgáltatást kijavítjuk. Panaszait vagy a hiányosságokat közölje haladéktalanul a 00 43 (0) 22 43/ 31 689-es telefonszámon. Csak így lehet az esetleges hiányosságokat azonnal megszüntetni. Velünk szembeni igényeket a szerzo"désileg tervbevett bérleti ido" letelte utáni egy hónapon belül kell érvényesítenie.
A szolgáltatások teljesítését érinto" olyan zavarokért, melyek rajtunk kívül álló okok miatt következnek be, mint háború, sztrájk, munkáskizárás, zavargások, járványok, felségjogi beavatkozások, természeti katasztrófák stb., valamint közellátási, köztisztisztasági intézmények hatáskörébe tartozó, a szolgáltatást érinto" zavarokért (pl. víz, áram és egyéb energia) nem vállalhatunk felelo"sséget, különösen ha ezek a zavarok ero"hatalom, vagy helyi éghajlati viszonyok következményei.

11. Árcsökkentés
Csak akkor követelheti a foglalási ár csökkentését ill. kártérítést, ha a hiányt bizonyíthatóan azonnal bejelentette nálunk vagy az illetékes szolgáltatónál, valamint segítséget kért és a szolgáltatások nem a szerzo"désnek megfelelo"en lettek teljesítve. Kérem azonnal értesítse kontaktszemélyünket: 00 43 (0) 22 43/ 31 689!

12. A szerzo"dés felmondása
Felmondhatja a szerzo"dést, ha méltányos határido"n belül nem történik meg a hiány megszüntetése és ennek következtében a hiányos szolgáltatások a bérlemény használatát jelento"sen befolyásolják. Azonban ekkor meg kell fizetnie a megegyezés szerinti foglalási díj igénybe vett szolgáltatásokra eso" részét.

13. Közremu"ködési kötelezettség
Köteles esetleges szolgáltatási zavarok fellépése esetén a törvényes rendelkezések keretében együttmu"ködni, esetleges károkat megelo"zni vagy ezek súlyosbodását megakadályozni. Ha ezeknek a kötelezettségeknek önhibájából nem tesz eleget, akkor önt nem illeti meg árcsökkentés ill. kártérítés. Ugyanis ha elmulasztja a haladéktalan reklamációt, s ezáltal nem lehetséges a hiányosságok megegyezés szerinti kijavítása, így csökken vagy megszu"nik a joga a kártérítésre (árcsökkentés, kártérítés) minden további kár esetén, mely haladéktalan bejelentés után nem érte volna.

14. Gondatlanság
Könnyu" gondatlanság illetve hanyagság esetén nem vagyunk felelo"sek.

15. Egyes rendelkezések hatálytalansága/érvénytelensége
A szerzo"dés egyes rendelkezéseinek hatálytalanságából nem következik az egész szerzo"dés hatástalansága. Ugyanez érvényes az itt megadott feltételekre is.

16. Általános tudnivalók
Online - katalógusunk minden adata a 2018. augusztusi helyzetnek felel meg. Mindennemu" felvilágosítás legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint történik, de a közölt adatokért felelo"sséget nem vállalunk.

Hüttenpartner alpesi-, sí- és túraházak bérbeadása KFT, székhely A-3400 Kosterneuburg

Az Osztrák Köztársaság jogrendszere irányadó

A fizetési meghagyásos eljárás és a Hüttenpartner Alm- Ski- und Wanderhütten Vermietung KFT elleni keresetek bírói illetékessége Klosterneuburg.